Photos

Miami Half Marathon Action photos

Miami half marathon, 2017. Race action photo with a hint of concentration.